รับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน : 

รายละเอียดงาน

-

สถานที่ปฏิบัติงาน : 
อัตราที่รับ : 
เงินเดือน : 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ติดต่อ
คุณ-

สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. โบนัส
5. เบี้ยขยัน
6. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ

วิธีการสมัคร
- สมัครงานผ่านเว็บไซต์
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
- โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

บริษัท ยูดี คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่ 77 หมู่ 7 ถนนวัดสมเด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Tel: 083 604 4677 ,  085 833 4250 , 086 307 4051 Fax: 02 975 0795
WebSite: www.udcons.com