ประวัติผลงาน

ตัวอย่างผลงานที่ได้รับความใว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน บริษัท ยูดี คอนสตัคชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ทุกองค์กร ที่ให้โอกาสและความไว้วางใจในการทำงาน เราจะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพ และจะสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่สุด

 

อาคารคูลลิ่ง ทาวเวอร์ จ.ชัยนาจ

อาคารคูลลิ่ง ทาวเวอร์ จ.ชัยนาจ ปรับปรุงโรงสีข้าว
 ปรับปรุงโรงสีข้าว 

 

 

ปรับปรุงโรงสีข้าวบุรีรัมย์ บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จํากัด(โรงสีข้าวบุรีรัมย์) 

ปรับปรุงโรงสีข้าว ปรับปรุงโรงสีข้าว
 ปรับปรุงโรงสีข้าว 

 • ก่อสร้างโกดัง
 • ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 
 • ปรับปรุงห้องพักพนักงาน
 • ก่อสร้างห้อง MDB
 • ก่อสร้างห้องน้ำ
 • ปรับปรุงฐานรากเครื่องชั่ง
 • ก่อสร้างฐานไซโล
 • สร้างลานคอนกรีต
 • สร้างศาลพระภูมิ
 • ทำถนนและท่าระบายน้ำ
 • ก่อสร้างรั้วรอบโรงงาน
 • ก่อสร้างฐานน้ำมันใต้ดิน
 • ติดตั้งพาเลทบรรจะข้าวสาร

 

ปรับปรุงคลังสินค้าบางไทร บริษัท เจียไต๋ จำกัด

เจียไต๋บางไทร เจียไต๋บางไทร เจียไต๋บางไทร 

เจียไต๋บางไทร เจียไต๋บางไทร เจียไต๋บางไทร

เจียไต๋บางไทร เจียไต๋บางไทร เจียไต๋บางไทร

 • ก่อสร้างอาคารพักลูกค้า
 • เทลานคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ
 • ก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า
 • เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา 100000 แผ่น
 • ก่อสร้างป้อมยาม
 • ก่อสร้างห้อง MDB
 • สร้างศาลพระพรหม
 • ก่อสร้างโรงอาหาร
 • ก่อสร้างรั้วใหม่ และปรับปรุงรั้วเดิมเพื่อป้องกันน้ำท่วมรอบโรงงาน

 

บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม เมล็ดพันธุ์ จำกัด (บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวซ์ จำกัด)

บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม

บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม

 • ทำรั้วรอบโรงงาน
 • ก่อสร้างโกดัง
 • เทลานคอนกรีต
 • ปรับปรุงห้องพักพนักงาน
 • ก่อสร้างห้อง MDB
 • ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ
 • ก่อสร้างศาลพระพรหม
 • จำหน่ายพาเลทเหล็กบรรจุข้าวโพด

 

บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จํากัด (โรงสีข้าวกำแพงเพชร)

บโรงสีข้าวกำแพงเพชร บโรงสีข้าวกำแพงเพชร บโรงสีข้าวกำแพงเพชร

โรงสีข้าวกำแพงเพชร โรงสีข้าวกำแพงเพชร โรงสีข้าวกำแพงเพชร

 • สร้างเขื่อนริมแม่น้ำปิง
 • ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 • ก่อสร้างฐานรากบ่อเครื่องชั่ง
 • ก่อสร้างโครงหลังคา Canopy
 • ก่อสร้างรั้วและทางระบายน้ำ
 • ก่อสร้างถังน้ำมันใต้ดิน
 • งานซ่อมพื้นคอนกรีต
 • จำหน่ายพาเลทบรรจะข้าวสาร

 

บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จํากัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี)

 • ติดตั้งตะแกงกันนก
 • ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ
 • จำหน่ายพาเลทเหล็กบรรจะข้าวสาร

 

บริษัท ไดนามิค ทรานสปอร์ต จำกัด

 • ก่อสร้างที่พักพนักงาน
 • ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ
 • ก่อสร้างลานจอดรถบรรทุก